Cvičenie pre rodičov

Často bývajú rodičia pohltení myšlienkami čo všetko neurobili, čo urobili zle a popri Tom im uteká život s deťmi. 

Pamätajte, že s deťmi je každý deň nový. Dajte si ciele, spoločné aktivity a hlavne si zdvihnite sebavedomie. Bez sebavedomia si rodič myslí, že nie je hoden nastavovať hranice. Naopak, nastavovať hranice a byť sebavedomým rodičom je povinnosťou pre dobro dieťaťa. Tak si stiahnite certifikát, dopíšte úprimné odpovede a každý deň si ho čítajte.