Homeopatia

Môj pohľad na homeopatiu ako farmaceutického laboranta a agrobiotechnológa s absolvovaním technologických postupov výroby liečiv, potravín či s využitím techník génového inžinierstva pri tvorbe rekombinantnej DNA a geneticky modifikovaných organizmov s využitím biologických zdrojov. Na zdravotnej škole sme venovali pár hodín tejto téme. Nie som homeopatička, na VŠ som v rámci mnohých predmetov absolvovala niektoré, ktoré mi pomôžu vysvetliť vám môj pohľad na túto tému. Medzi tieto predmety patrila toxikológia, biochémia, molekulárna genetika, biofyzikálna chémia a iné...

Pri homeopatii sa mi vnára myšlienka, že všetko je v určitom množstve jed. Jed je kvantitatívne, alebo kvalitatívne cudzia látka pre organizmus ktorá ho poškodzuje fyzikálne, alebo chemicky. Jed funguje na základe jeho koncentrácie (množstva – iný efekt pri malých a vysokých dávkach), komplexnosti a kompetícia (keď 2 substancie súťažia o 1 receptor, enzým alebo väzobné miesto, napr. metanol a etanol).
Množstvo látky v nejakom rozpúšťadle sa dá stanoviť percentom, promile, alebo ppm čo je v homeopatii riedenie 3 CH, ppb čo je ako keby 4,5 CH a ppt je 6CH.
Ja rozhodne neviem či homeopatia funguje, tak ako neviem či lieky fungujú. Viem však povedať to čo nám hovoria podmienky EMB pre akúkoľvek látku využívanú ako liečivo. Tak ako v konvenčnej medicíne nám o účinnosti látok hovorí prax a štúdie, tak isto nám o účinku konkrétnych druhov homeopatík hovorí prax a štúdie. Je dôležité, aby sme použili liečivá vtedy kedy sa majú a v dávke aká je potrebná.

Ja sama sa riadim podľa EMB. Čo to však naozaj znamená?
Moderná medicína založená na dôkazoch (EBM) je podľa definície založená na troch pilieroch:
1,súčasný stav vedeckého výskumu (štúdie),
2,klinické skúsenosti lekárov a veterinárnych lekárov,
3,hodnoty a priania klientov a pacientov - nie poznatok o mechanizme účinku. Aspirín (kyselina acetylsalicylová) je jedným z najpoužívanejších liekov na svete, no používal sa viac ako 70 rokov, kým bol v roku 1971 objavený mechanizmus jeho účinku.

Homeopatia v popredí veterinárnej liečby:
Požiadavky Európskej zelenej dohody (Stratégia Farm2Fork) a ekologického nariadenia EÚ 2018/848:
(1) znížiť používanie antibiotík o 50 % v celej EÚ do roku 2030
(2)zvýšiť počet ekologických fariem v EÚ z 8 % na 25 % do roku 2030
(3)uprednostňovať homeopatiu a fytoterapiu v ekologických farmách pred použitím konvenčných liekov vrátane antibiotík, aplikácia týchto komplementárnych medicínskych odborov v zmysle integratívnej veterinárnej medicíny, teda spájať osvedčené postupy konvenčných a komplementárnych liečebných postupov, sa javí ako proaktívne a inovatívne . Preto sa integrácia komplementárnej medicíny vrátane homeopatie na univerzitách javí ako nevyhnutný dôsledok a požiadavka v záujme pacienta. https://www.mdpi.com/2076-2615/12/16/2097

Fyzikálne zistenia o homeopatii
Fyzikálny výskum naznačuje, že ultramolekulárne homeopatické riedenia môžu mať anomálnu štruktúru vody. Štúdie nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) naznačujú prítomnosť stabilných supramolekulárnych štruktúr v ultramolekulárnych riedeniach, ktoré zahŕňajú nanobubliny atmosférických plynov a vysoko usporiadanú vodu okolo nich. Nízkoteplotné termoluminiscenčné experimenty na vlastnostiach ultramolekulárnych riedení ukazujú, že „podpis“ lítia je detekovateľný v ultramolekulárnom chloride lítnom. Boli vyvinuté racionálne hypotézy, aby sa vysvetlil mechanizmus účinku homeopatických alebo ultranízkodávkových zásahov na imunitný systém, alebo pri protrombóze, ale zostáva neznáme, ako môžu takéto ultrariedené fyzikálne vlastnosti umožniť fyziologické účinky zaznamenané v iných biologických modeloch vyššie. https://www.cochranelibrary.com/.../14651858.../full...

Správna diagnostika a individualna liečba
Homeopatia lieči ochorenie priamo tam, kde je problém ak je správne zvolená a ak je správna diagnóza. Preto je nutné aby výber homeopatie robil odborník. Práve to potvrdzuje štúdia, ktorá hovorí, že sa len ťažko robí štúdia neindividualizovane zvolenej liečby pričom individualne homeopatiká dosiahli vysokú úroveň účinnosti (homeopatia naordinovaná podľa dôkladného vyšetrenia jednotlivca) https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/...
Najmä pri individualizovanej homeopatii sú účinky na všetkých úrovniach kvality podľa Cochranových kritérií rozpoznateľné, dokonca aj v metodologicky kvalitných štúdiách, keď sa uplatňujú kritériá pre medicínu založenú na dôkazoch. https://www.mdpi.com/.../IMAGE.../SAT_10_2020_Weiermayer.pdf
Kohortová štúdia pacientov, ktorí dostávali liečbu poskytovanú praktickými lekármi praktizujúcimi homeopatiu, zaznamenala výrazne nižšiu spotrebu psychotropných liekov a zlepšenie depresie; a pacientom hlásené výsledky ukázali aspoň mierne zlepšenie v 10 z 12 nekontrolovaných štúdií. https://www.sciencedirect.com/.../pii/S1876382018304451

Napríklad v homeopatií sa na podporu tvorby mlieka, alebo zastavenie tvorby mlieka v závislosti do riedenia využíva liek s výťažkom rastliny Ricinus communis. Táto rastlina obsahuje kyselinu ricínolejovú. Pôsobí ako silné preháňadlo a v súčasnosti sa v humánnej medicíne takmer nevyužíva, alebo sa využíva na odporúčanie lekára. tu však ide o koncentrát. Táto kyselina pôsobí nasledovne. V čreve lipáza rozkladá ricínový olej na kyselinu ricínolejovú, ktorá aktivuje prostanoidné receptory EP3 a EP4 v bunkách hladkého svalstva. Aktivácia týchto receptorov vytvára prechodný nárast vápnika, ktorý vytvára pohon v čreve.
Avšak pôsobí aj v maternici: EP3 a EP4 prostanoidné receptory sú tiež prítomné v maternici, čo vedie k možnosti použitia ricínového oleja na vyvolanie pôrodu. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551626/
V homeopatii sa využíva rastlina zriedená niekoľko stonásobne, a preto neboli zistené žiadne vedľajšie účinky. Či tieto lieky účinkujú nám povie prax a štúdie. Ja som našla túto štúdiu, kde sa tento liek kombinuje s iným a skrátil u prvorodičiek nástup laktácie o 8 hodín. Áno 100 žien nie je veľa a určite je vhodné urobiť ďalšie štúdie, ale toto by som brala ako odrazový mostík a porovnala ho s praxou. https://link.springer.com/article/10.1007/s12611-015-0313-4

Štúdia na prevenciu a zníženie prejavov COVID 19.
Použitých bolo niekoľko druhov liekov a účinok sa potvrdil na 2 z nich. Subjekty, ktoré boli randomizované buď na Bryonia alba , alebo na nosodu CVN01, signalizovali ( p <0,10) nižší výskyt laboratórne potvrdeného COVID-19 a kratšie obdobie ochorenia s dôkazom menšieho počtu hospitalizácií ako u pacientov užívajúcich placebo.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34592778/

Liek je liek a či účinný ukáže prax a štúdie.