Kompetencie rodiča vo výchove detí

Dnešné časy nám priniesli takzvanú dobu sociálnych sietí. Podľa našich záujmov na nás na týchto sieťach vyskakujú stránky, odporúčania čo je vhodné aby sme mali spokojný život. Týmto nástrahám, alebo pomocníkom sa nevyhnú ani rodičia.

Rodičom sa človek stane po narodení dieťaťa. Sú ľudia, ktorí sa rodičovstvom ženú ich prirodzenou cestou ako im to ukázali ich rodičia a naopak sú ľudia, ktorí by chceli to rodičovstvo robiť čo najlepšie v prospech ich detí a tak sa nechajú sprevádzať internetovými stránkami. Tento článok je určený pre rodičov detí vo veku 2 až 4 roky.

1.     Čo je však najlepší zdroj, ktorý nám môže kázať, ktorý rodič je dobrý a ktorý je zlý?

Mnohé stránky nám hovoria, že dobrý rodič je ten, ktorý na dieťa nekričí, stojí pri dieťati a nechá dieťa zo seba dostať von všetky emócie, ale zároveň udržuje hranice tým že je rázny. Čo však slovo rázny rodič znamená?? Kedy je už priestor na to byť rázny? Je vhodné nechať dieťa aby kričalo po rodičovi? Je vôbec možné poskytovať všeobecné odporúčania o tom čo všetko má rodič od dieťaťa akceptovať, alebo je lepšie pristupovať k dieťaťu individuálne v závislosti od jeho povahy?

Pojem rázny sa dá nahradiť pojmom dôsledný. Byť dôsledný pri udržiavaní a neprekračovaní hraníc znamená, že dieťaťu pri opakovaných pokusoch o prekročenie hranice budeme zakaždým a rovnako jasne a zrozumiteľne predkladať naše požiadavky. Dieťa sa bude prirodzene pokúšať niekoľkokrát prelomiť či „poohýbať „ hranicu“, ktorú mu zadáme. Nie je vždy jednoduché identifikovať, aké pozadie má aktuálne prežívanie dieťaťa, dôležité ale je vždy sa snažiť mu porozumieť, aby sme mohli citlivo reflektovať jeho potreby.


 • Využíva dieťa krik na to aby dosiahol niečo čo chce? Ak áno od akého veku to môžeme očakávať? Ako tomu predísť?

Vo veku 2-4 rokov dieťa prirodzene hľadá spôsoby ako dosiahnuť čo chce aj technikami ktoré môžeme označiť ako manipulatívne, avšak takýmto spôsobom nekonajú schválne, lebo nás chcú nahnevať, iba jednoducho prišli na to, že to občas na rodičov zaberie (keď budem dostatočne dlho a nahlas kričať, dostanem sladkosť/dovolia mi hrať sa na telefóne). Častokrát žiaľ tomu napomáhajú aj samotní rodičia, kedy schvália takúto stratégiu svojho dieťaťa, lebo napr. sú unavení alebo nemajú veľa času riešiť túto situáciu inak. Vždy sa takýmto situáciám nedá celkom vyhnúť, ale prevenciou sú mnohokrát skloňované pevné hranice a pravidlá vo výchove. Ani nastavené hranice nebudú mať vo výsledku želaný efekt, ak na ich dôsledné dodržiavanie nebudú dbať rodičia.


 • Rodičia si často vyčítajú ak zakričia na dieťa pod vplyvom rôznych situácií ako je starostlivosť o deti, varenie, hranie, učenie bežných prác v domácnosti, zaraďovania dieťaťa do života rodičov a do toho dieťa, alebo deti chytia amok, súperia medzi sebou, odmietajú spánok, navzájom sa rušia. Je možné aby rodič riešil opakovane situáciu s pokojom? Je dobré aby rodič v sebe držal ten hnev a frustráciu, ktorú zažíva zo strany jeho detí?? Uvedomujú si deti, že rodiča hnevajú? Kedy sú deti schopné brať ohľad na iných?

Nie je možné očakávať, že v reálnom živote bude rodič zakaždým schopný plne vedome s pokojom, s pochopením a „správne“ reagovať na extrémne situácie pri výchove svojho dieťaťa. Cieľom by však malo byť úsilie rodiča eliminovať takéto situácie, kedy zareaguje inak ako by chcel, či mal. Dieťa v tomto veku nemá zatiaľ ukončený vývin centrálnej nervovej sústavy, v myslení je egocentrické, zamerané na vlastné činy aj postoje, čo mu na druhej strane v pozitívnom zmysle pomáha vo vlastnom rozvoji. Egocentrizmus sa priamo spája aj s neschopnosťou brať ohľad na iných, neschopnosťou empatie. To trvá približne do veku 6 rokov.

Dieťa si samé neuvedomí, že niečo robí zle, že niekoho nahnevalo, či zarmútilo. Preto je práve reakcia rodiča kľúčová, aby sa naučilo, ako jeho správanie a reakcie pôsobia na jeho okolie. Tzn. je v poriadku aj to, keď rodič dieťaťu ukáže, že sám prežíva hnev alebo frustráciu. Dieťa si tak postupne vytvára spojenia medzi vlastným správaním a reakciami okolia naň.

 

 • Predstavme si situáciu kedy sú v dome deti, ráno vstanú s krikom pretože chcú aby mama šla najprv k nemu, chcú pozornosť rodiča, dostanú raňajky ktoré boli vyčerpávajúce na prípravu pretože chceli byť súčasťou ich prípravy a rodič im chce vyhovieť pretože je v domneni, že na tom nie je nič zlé a je dobré aby deti boli zúčastnené pri tejto aktivite. Príprava teda trvá 3x viac ako by mala, po raňajkách sa deti doťahujú a rodič sa snaží najesť, pričom sa delí aj o jeho raňajky s deťmi. Potom idú von, pričom každé dieťa chce robiť niečo iné. Rodič musí vymyslieť najlepšie riešenie popri neustálom kriku detí. Deti sa začnú hrať pričom po chvíľke nastane situácia, že zatúžia po rovnakej hračke a nastane krik a konflikt. Je jedno že im ponúkne mnoho hračiek po chvíľke túžia po tej jednej. Toto sa opakuje. Rodič je nútený variť a usmerňovať deti. Stačí chvíľka nepozornosti a deti sú v sebe a jedno plače pretože mu bolo ublížené. Toto sa opakuje denne až do noci.
 • Podľa mnohých ľudí, ktorí sa venujú na sociálnych sieťach výchove detí, je chyba rodiča ak mu vadí krik detí, pretože to že dieťa kričí je prirodzené a pomáha mu to spracovať emócie. Je však naozaj vždy vhodné nechať dieťa kričať a hádzať veci alebo seba o zem? Je prehrešok ak rodič v tejto situácií zvýši hlas na deti aby ho začali počúvať? Aký spôsob upútania pozornosti detí rodičom je najlepší?

Určite by mal byť rodič partnerom, sprevádzajúcou osobou a oporným bodom pre svoje dieťa v období, keď sa učí, ako narábať s vlastnou emocionalitou. To však neznamená, že každý rodič je rovnako imúnny voči intenzívnym emocionálnym prejavom detí. Pre dieťa je práve v takýchto emočne vypätých situáciách dôležitá pevná hranica toho, čo je v rámci ventilácie prijateľné a čo už je na druhej strane ohrozujúce pre dieťa samotné ale aj jeho okolie, tzn. postupne dieťaťu zavádzať „pravidlá“ ako sa vyventilovať a zároveň neobmedziť či neohroziť svoje okolie. Napríklad ak má dieťa vo všeobecnosti tendenciu v emočne vypätej situácii kričať, udierať a hádzať veci, rodič si môže postupne s dieťaťom osvojovať, že krik je prijateľný v izbičke a udierať do rodiča sa absolútne nesmie a môže mu ponúknuť alternatívu, nejaký zástupný predmet, ktorý bude určený iba na ventiláciu hnevu a frustrácie (plyšová hračka, vankúš, postavička, atď.). Následne po utíchnutí emócií môže na rad prísť prípadná diskusia, hľadanie zdroja reakcií u dieťaťa. Aj takýto návyk, vzorec správania si však na osvojenie vyžaduje čas a opakovanie, je to proces, na ktorého priebeh musí dohliadať rodič.

Ak rodič v podobných situáciách zvýši hlas na deti, je to jeho vlastné neovládnutie emócie pretože on sám ako dospelá osoba s určitou mierou emocionálnej inteligencie je zodpovedná za to, ako bude reagovať na vlastné dieťa či na svoje okolie. ALE v reálnom živote s deťmi nejde vždy a všetko podľa plánu, čo je prirodzene zdrojom frustrácie a zníženej schopnosti nechať veci plynúť bez akejkoľvek našej emócie. Ak sa príliš často opakuje situácia, že rodič je nútený zvýšiť hlas na dieťa, keď  potrebuje upriamiť jeho pozornosť na seba, je dobré pokúsiť sa nájsť iný spôsob, pretože by mohol mať takýto vzorec nepriaznivý dopad na samotný vzťah medzi rodičom a dieťaťom, nakoľko zvyšovanie hlasu pôsobí ako na rodiča tak i na dieťa stresujúco, zvyšuje napätie.


 • Kedy a ako môžeme vstúpiť do procesu sebaregulácie emócií dieťaťa? Viem, že najviac pre sebareguláciu emócií dieťaťa urobíme ak mu budeme vzorom, je však na mieste zasiahnuť do prejavu hnevu a zlosti dieťaťa?

Dieťa sa svoje emócie celkom prirodzene učí regulovať na základe pozorovania svojho najbližšieho okolia, podvedome kopíruje reakcie svojich rodičov, súrodencov, a pod. v rôznych životných situáciách. Približne od troch rokov veku dieťaťa na emočný prejav začínajú vplývať aj osobnostné črty. Ako príklad môžeme uviesť reakcie rôznej intenzity na frustráciu v období vzdoru, kedy si niektorí rodičia veľmi dobre spomínajú na toto intenzívne obdobie v  živote svojho dieťaťa a iní ho zas hodnotia ako kúzelné batoľacie obdobie.

Hnev a zlosť sú emócie ako každá iná a pre zdravý emocionálny a osobnostný vývin dieťaťa je mimoriadne dôležité, aby dieťa zažívalo aj takéto emócie. Úlohou rodiča je dieťa sprevádzať aj pri negatívnych emóciách, akceptovať ich a nepopierať. Zároveň by ale rodič nemal nechať dieťa pokračovať v aktivite, ktorá je pre neho či pre jeho okolie ohrozujúca.

 

 • Môžeme skúsiť zmenu prostredia alebo upútať jeho pozornosť na niečo iné a prediskutovať situáciu keď sa upokojí? Ak áno kedy môžeme takto zasiahnuť?

Zmenou prostredia či upútaním pozornosti na niečo iné môžeme odkloniť pocity hnevu a frustrácie dieťaťa a získať tak priestor ak s dieťaťom niečo potrebujeme riešiť (ranná príprava pred odchodom z domu). Po odznení emócie je vhodné danú situáciu riešiť v závislosti od veku. Je treba si však uvedomiť, že CNS 2-ročného dieťaťa sa stále vyvíja a vysvetľovanie a dohováranie jednoducho nedokáže poňať tak ako dieťa troj-, štvorročné.

 

 • Je vhodné ukázať dieťaťu, že aj my vieme prežívať hnev či smútok? Alebo je na mieste stáť pri dieťati a čakať kým sa upokojí?

Pri výchove dieťaťa nastáva nejedna situácia, kedy je pre rodiča veľkou výzvou zregulovať vlastné emócie a svojím prejavom tak neznegovať všetko, čo chce naučiť vlastné dieťa. Práve vypäté situácie a naše reakcie na ne môžeme využiť ako zdroj prirodzeného učenia dieťaťa. Dokonca môže byť užitočné, keď dieťa vidí, že aj ten rodič môže prežívať negatívne emócie, že na to má právo. Ruka v ruke s vyjadrovaním hnevu a negatívnymi emóciami by sa mal rodič pokúsiť dieťaťu priniesť aj riešenie, stratégiu či vzor ako je možné sa s takýmito emóciami v budúcnosti vysporiadať. Ukázať dieťaťu, že sa hneváme, neznamená že sme ho prestali mať radi a o tom by sme dieťaťu mali dať vedieť. Ak je dieťa zahltené emóciou hnevu, či frustráciou, je pravdepodobné, že ani samé s určitosťou nevie čo potrebuje, či vaše pevné objatie, alebo vás nechce vidieť. Vtedy rodič môže akceptujúcim spôsobom ponúknuť že môže byť pri dieťati fyzicky alebo ho nechá osamote s tým, že bude nablízku, ak to dieťa bude potrebovať. Tým rodič vysiela signál, že akceptuje, ako sa dieťa cíti a tiež navyše rešpektuje jeho hranice , čo je v súvislosti s rozvojom osobnosti dieťaťa veľmi dôležité.


 • Aké má rodič kompetencie vo výchove detí? Sme tu aby sme deti chápali, ľúbili ich, objímali ich a nechali ich o všetkom rozhodovať?

Keď sa dieťa učí narábať so svojou emocionalitou, práve rodič je zodpovedný za to, ako zdatné v tom bude dieťa v budúcnosti. Základom efektívneho učenia dieťaťa naprieč vývinovými obdobiami vrátane emočnej oblasti, je stabilný, prijímajúci a láskyplný vzťah s nastavenými hranicami medzi dieťaťom a rodičom, v ktorom si dieťa môže dovoliť prejaviť sa autenticky aj v negatívnom svetle bez obavy zo straty lásky rodiča. Nie je však na mieste nechať dieťa o všetkom rozhodovať. 

 

 • Kedy je vhodné aby rodič ukázal, že aj on vie čo je pre dieťa najlepšie a aj keď sa to dieťaťu nepáči tak musí rodiča poslúchnuť?

Ak je dieťa ovládané emóciou, vtedy je len ťažko prístupné logickým argumentom ale ani v tejto situácii nesmie rodič upustiť od toho, čo je pre dieťa správne (napr. rodič nesmie nechať dieťa vykročiť bez zimnej bundy z domu, keď vonku mrzne, aj keď trvá na tom, že pôjde len tenkej bundičke). Existujú však situácie, kedy si môžeme dovoliť dať dieťaťu na výber z ponúkaných možností a zároveň to neohrozí samotné dieťa a jeho rešpekt k nám. Navyše sa bude cítiť zapojené do diania okolo seba a bude mať pocit, že aj jeho slovo je dôležité, čím mu popri tom prirodzene pomáhame budovať jeho sebavedomie.

 

 • Určite má dieťa na všetko svoj dôvod, ale je vhodné ho vždy nechať rozhodovať?

Každému emočnému prejavu a konaniu dieťaťa predchádza nejaká udalosť, niečo, čo ho priviedlo konať či správať sa takýmto spôsobom. Čo je však dôležité uvedomiť si, predtým, než mu dovolíme bezhranične rozhodovať o dianí okolo neho a jeho okolia je, že dieťa v tomto veku je prirodzene egocentrické a zatiaľ nemá kapacitu premýšľať nad dôsledkami svojho konania.


 • Môže rodič urobiť niečo nasilu? Obliecť dieťa podľa počasia aj keď sa mu to nepáči? Alebo je to proti dobrej výchove a rodič ho oblečie podľa požiadaviek dieťaťa len aby mu neublížil?

Vo všeobecnosti eliminovať takéto situácie môže dobrá príprava, predvídateľnosť a jasnosť okolností. V konkrétnom prípade môže byť ako pre rodiča tak i pre dieťa užitočné, ak napr. v rámci každodennej prechádzky spoločne komentujeme aké je počasie a aké oblečenie si v danom počasí obliekame, prípadne zapojiť dieťa do výmeny letného šatníka do zimného, spoločne preberať oblečenie určené na zimu/teplo/dážď/atď. Ak už daná situácia nastala a zastihla rodiča nepripraveného, je možné upustiť z nejakej menej podstatnej požiadavky (farba/typ) bez ohľadu na výsledný efekt J zároveň však neupustiť od toho podstatného a trvať na tom, že dieťa opustí dom len riadne oblečené (aby mu nebola zima/teplo/aby sa nepremočilo).

 

 • Častokrát sa stáva, že rodič už nevie alebo sa bojí zakročiť proti nevhodnému správaniu dieťaťa a tak mu všetko akceptuje. Čo by ste takémuto „zlomenému“ rodičovi odkázali? Pretože je dôležité spomenúť, že často je rodič celé dni na výchovu detí sám a nejde všetko tak ako by chceli.

Akceptovaním nevhodného správania dieťaťa rodič navonok rieši vypätú situáciu, na ktorej riešenie častokrát nemá kapacitu (je unavený, frustrovaný či nepozná iný spôsob riešenia). Z dlhodobého hľadiska však takýmto postojom dieťaťu len ubližuje, keďže mu tak vysiela signál, že nech dieťa spraví čokoľvek, jeho konanie nebude mať žiadny dôsledok, čo si dieťa prirodzene vyhodnotí, že je to tak v poriadku a bude v tom pokračovať. Odkázala by som, že výchova je dlhodobý a komplexný proces a dobrou správou je, že ako rodič máte každý jeden deň novú príležitosť robiť veci inak, lepšie a preto skúste občasné zlyhania vo výchove brať ako výzvu či podnet pokúsiť sa v podobnej situácii konať , reagovať prijateľnejším spôsobom. Osloboďte sa od očakávaní svojho okolia, ako by ste mali vychovávať svoje dieťa, je to zbytočne frustrujúce a vo výsledku má výchova vášho dieťaťa výkonový charakter, čo sa odráža na kvalite vzťahu s dieťaťom.

(Nie je nutné byť tým najlepším rodičom, celkom postačuje byť dosť dobrým rodičom)..aby bolo v živote dieťaťa viac tých pekných a pozitívnych momentov ako tých smutných (parafrázované).

 

 

Na otázky odpovedala  Mgr. Lenka Hanudeľ, psychologička online poradne MOJRA.sk (www.mojra.sk), za čo jej aj poradni ďakujem. 

 

Na záver si dovolím napísať svoju poznámku: deti sú čisté nepopísané papiere, nechcú nám ublížiť, avšak myslia hlavne na seba a na ich potreby aby mohli zdravo rásť (k tomu sme potrební aj my). Deti treba vnímať, ale bez toho aby boli rodičia v poriadku to ide veľmi ťažko. Niekedy treba osloviť okolie o pomoc, aby si rodičia mohli oddýchnuť a pripraviť sa na výchovu detí ktorá sa nekončí ani v noci. Základom je nekončiť s výchovou ak občas nejde všetko ako by malo. Deti treba vnímať a seba treba na to pripraviť psychicky a fyzicky. Nebojte sa požiadať o pomoc blízkych.
Okolie vám môže svojou vnímavosťou pomôcť a podporiť v rodičovstve, aby sme si pomohli pri výchove ďalšej generácie. Stačí keď v obchode dáte prednosť matke s deťmi pri pokladni, alebo ak prídete pozrieť neter, synovca s otázkou či netreba deti vziať na prechádzku, opýtať sa rodiča ako sa má a či niečo nepotrebuje a rešpektovať jeho výchovné metódy. Dúfam, že Vám tento článok dodal sebavedomie v rodičovstve a pomohol vyselektovať alebo doplniť neúplne odporúčania zo sociálnych sietí.


Ak potrebujete pomoc od psychológa, v sekcií otázky, kontakt pribudla služba psychologická poradňa, kde môžete využiť online konzultácie.