foto: istockphoto.com

Pohotovosť

Na pohotovosť je vhodné ísť pri akútnom stave (vysoká horúčka,  náhle zvracanie či hnačka), alebo pri náhlom zhoršení zdravotného stavu. Na pohotovosti vám predpíšu lieky na liečbu akútneho stavu dieťaťa. Následne je vhodné kontaktovať pediatra aspoň telefonicky o zdravotnom stave dieťaťa, a ten vám buď odporúči doplnkovú liečbu alebo kontrolu. 

Zdravotná starostlivosť poskytnutá na pohotovosti nenahrádza liečbu u pediatra. Taktiež je nutné správu z pohotovosti odovzdať pediatrovi pri najbližšej návšteve. O prípadnej doplnkovej liečbe sa môžete poradiť aj s lekárnikom.