foto: istockphoto.com

Dojčenie počas choroby

Ak ste chorá neprestávajte kojiť. Telo produkuje do mlieka protilátky. Ak však užívate antibiotiká, antivirotiká alebo iné lieky nevhodné pri dojčení, poraďte sa s vašim lekárom ako ďalej kojiť. Vždy upozornite lekára, alebo lekárnika že kojíte. 

Ak užívate lieky, pri ktorých nemôžete kojiť, odsávajte si mlieko odsávačkou aby sa vám nezastavila produkcia mlieka a dieťa zatiaľ kŕmte umelou mliečnou výživou.