foto: istockphoto.com

Kúpaliská a wellness

Kúpanie a wellness v tehotenstve sa neodporúča. Na týchto miestach vám hrozí možnosť mykotickej, alebo bakteriálnej nákazy. Ak ale chodíte napríklad na plávanie, ktoré vám pomáha na lepšie zvládanie tehotnosti a nemáte problematické tehotenstvo, môžete si aplikovať probiotické ochranné tampóny na kúpanie Senta prtoect.
Vírivky, sauny a teplé kúpele vo vani však v žiadnom prípade neskúšajte. Vysoké teploty, ktorým by ste vystavili svojho potomka by mohlo mať nežiadúci vplyv na vývoj mozgu a tela hlavne v prvom trimestri tehotenstva. Taktiež sa vyhýbajte masážam hlavne v oblasti krížov, tie sú nevhodné.