foto: istockphoto.com

Aké sú kompetencie rodiča? Kedy je jeho správanie už cez hranicu? Ako podporiť zdravý emocionálny vývin dieťaťa?

Význam materskej skôlky pre dieťa

Vplyv materskej škôlky na vývoj dieťaťa z pohľadu psychológa

Bežné ochorenia sú pre rodiča výzvou ako zareaguje on sám. Niektoré ochorenia naozaj prinášajú rodičom pocit bezmocnosti, keď aj stanovená liečba nezaberá. Jedným z horších prípadov je hospitalizácia. V dnešnej dobe majú rodičia oveľa väčšie možnosti tento proces sprevádzať svojou prítomnosťou a byť oporou pre dieťa aj v tých najhorších chvíľach. Práve rodič by v tejto chvíli mal zachovať pokoj a byť pre dieťa zrkadlom statočnosti a pozitívneho myslenia.